Det har varit en fantastisk start på april för Najas Mejeri AB!

Vår VD, Gabi Khanu, blev bjuden till Prins Daniels Entreprenörsdag. Nedan kan ni läsa inledningen till artikeln på Kungahusets hemsida samt se en av bilderna som publicerats där. Vår VD Gabi Khanu sitter bredvid Prins Daniel på bilden.

”Det kändes stort att vara en av de 100 utvalda från hela landet. Dagen var givande på många sätt och gav flera bra kontakter. Bara att få sitta tillsammans med andra entreprenörer och få höra att man inte är ensam om utmaningarna, kändes otroligt inspirerande” säger Gabi Khanu.

För femte året samlades unga entreprenörer från hela landet till en inspirationsdag arrangerad av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Prins Daniels Fellowship.

Ett hundratal inbjudna unga entreprenörer från hela Sverige samlades för att delta i Prins Daniels entreprenörsdag på IVA i Stockholm. Syftet med dagen var att inspirera entreprenörerna, bygga nätverk och gemensamt diskutera erfarenheter och upplevelser av att vara entreprenör. 

Källa: www.kungahuset.se